top of page
1.png


ME STANDARDE FRANCEZE NË NJË HAPËSIRË PREJ 155 M2
KU PËRMBUSHEN TË GJITHA KUSHTET E NEVOJSHME PËR NJË AKADEMI.
ME NJË EKIPË PREJ 5 EKSPERTEVE DHE TË GJITHA ME NJË QËLLIM.
QË PAS PËRFUNDIMIT TË TRAJNIMIT TË JENI NUMËR NJË!
TRAJNIM ME STANDARDE TË LARTA DHE PRODUKTE KUALITATIVE NGA BRENDI “ADRIANA LASHES”.

 

** ÇERTIFIKATË QË NJIHET NË TË GJITHË BOTËN **
** ÇERTIFIKIM TË VEÇANTË PËR PËRDORIMIN E NGJITËSIT DHE PRODUKTEVE ME KIMIKATE. **


ME MUNDËSI PUNËSIMI TEK STUDIO ADRIANA LASHES DHE BASHKËPUNËTORËT TONË.
MBËSHTETJE MAKSIMALE NGA I TËRË EKIPI EDHE PAS TRAJNIMIT

The first French Lash Academy in Kosovo

3.png
5.png

Ju faleminderit për vëmendje.
Për më shumë informata ju lutem kontaktoni në:
+383 49 109 130

opCIONI 1

Classic Lashes

• Qerpikët klasikë
• Teori/stilismi i mbjelljes
• Praktika në kukulla
• Heqja e qerpikëve
• Praktika në modele/klient:
- Qerpikët klasikë
- Qerpikët e sheshtë (elips)
- Qerpikët Camelia
Trajnimi zgjatë 4 ditë, 4h në ditë

Në çmim përfshihet:
* Leksionet (libri)
* Kiti fillestar për mbjelljen e qerpikëve
(25 deri në 30 kliente)
* Çertifikatë ndërkombtare

Volume Lashes (2d/5d)
+ Fast Volume

Classic & Volume Lashes

opCIONI 2

• Teoria/stilismi i mbjelljes
• Praktika në kukulla
• Praktika në modele / kliente
- Hybrid Lashes
- Volume Lashes full set
- Fast Volume
Trajnimi zgjatë 4 ditë, 4h në ditëNë çmim përfshihet:
* Leksionet (libri)
* Kiti fillestar për mbjellje Volume Lashes
(rreth 20 kliente)
* Çertifikatë ndërkombtare

opCIONI 3

• Teoria/stilismi i mbjelljes
• Praktika në kukulla Classic Lashes
* Praktika në kukulla
Volume Lashes 2D/5D
• Praktika në modele / kliente
- Classic Lashes
- Hybrid Lashes
- Volume Lashes 2d/5D
- Volume Lashes full set
- Fast Volume
Trajnimi zgjatë 8 ditë, 4h në ditë


Në çmim përfshihet
* Leksionet (libri)
* Kiti fillestar për mbjelljen Classic/Volume
Lashes (35 deri në 40 kliente)
* Çertifikatë ndërkombtare

bottom of page